Zoeken
  • Bon Ton

GFT wat gebeurt ermee?


De een na laatste afvalstroom is GFT, GFT wordt als sinds 1994 apart ingezameld bij huishoudens. Maar ook bedrijven, overheden en andere instellingen kunnen hun GFT afval gescheiden laten ophalen!


GFT: Groente-, Fruit- en Tuinafval is de verzamelnaam van GFT en wordt zoals gezegd al sinds 1994 apart ingezameld. Dit heeft voordelen voor het milieu en de eigen portemonnee. 

Het gescheiden GFT wordt voor het grootste deel in composteer- en vergistingsinstallaties omgezet tot compost. Wat wordt afgezet in de land- en tuinbouw. Verder wordt het biogas dat vrijkomt ingezet als groene energiebron. 


Verder zijn de verwerkingskosten van GFT significant lager dan de verwerkingskosten van Restafval. Hierdoor heeft u direct impact op uw eigen portemonnee én op het milieu. 

In hoeverre scheidt u uw GFT afval?

0 keer bekeken

088 472 0011

© BonTon 2020. - de inzamelmodule van goede komaf.

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon