Alles over uw privacy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Dit is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Sortiva Demontage & Hergebruik
Website: www.bonton.nl
Inschrijfnummer KvK: 70997594
BTW-nummer: NL858540058 B.01

 


2. E-mailadres

Wij kunnen u aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

 

3. Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

 

4. Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

 

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

  1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

    • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

    • de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;

    • de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

  2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.


Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

088 472 0011

© BonTon 2020. - de inzamelmodule van goede komaf.

  • White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon